Sol·licitud d'ingrés

Ompliu el següent formulari per enviar-nos la sol·licitud de soci.

A l'enviar aquest formulari sol·licito ésser admès com a soci d'Escuderia Osona i autoritzo a utilitzar les meves dades personals per a l'oferta dels seus productes i serveis. Em comprometo a complir les obligacions que imposa la legislació específica aplicable a l'entitat, i també els estatuts socials, reglaments interns i acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern de l'entitat.