Pilots

Dani Alexander Rivas Vega
Pilot
Kàrting

 

 Dades personals
Data de naixement: 21 de juny del 2011
Residència: Vic (Osona)
Professió: Estudiant
  
 D'on li ve la passió pel motor? / Quan va començar a fer de   pilot?
La seva passió pel motor li ve de familia. En Dani va començar a fer de pilot de kart quan tenia quasi 4 anys.