Pilots

Samuel Juvanteny Font
Pilot
Automobilisme

 

Dades personals
Data de naixement: 13 d'abril de 1960
Residència: L'esquirol (Osona)
Professió: Comercial
 
D'on li ve la passió pel motor? / Quan va començar a fer de pilot?
La seva passió li ve de la comarca d'Osona i dels grans campions que hi tenim. Va començar a fer de pilot als 42 anys
  
 Títols obtinguts

2014                                                                                                               

Campió de Catalunya d'Eslalon