Pilots

Jordi Casademunt Campàs
Pilot
Automobilisme

  

 Dades personals
Data de naixement: 14 d'agost de 1978
Residència: Manlleu (Osona)
Professió: Funcionari
  
 D'on li ve la passió pel motor? / Quan va començar a fer de   pilot?
La seva passió pel motor li ve del pare i també que des de petit li ha agradat molt aquest món. Va començar a fer de pilot el 2013.