L'Escuderia Osona convoca una assemblea telemàtica
Actualitzat el 16/05/2020 16:40
L’Escuderia Osona ha convocat l’assemblea general ordinària per al proper dissabte 23 de maig, a les 16.30 hores en primera convocatòria, i a les 17.00 hores en segona. Degut a l’actual situació de pandèmia, l’acte es farà de manera telemàtica a través de l’aplicació Zoom. 

Els socis ja han rebut la informació corresponent al seu mail. Els que vulguin participar virtualment a l’assemblea hauran d’inscriure’s abans del dia 22 de maig. 

Per això caldrà respondre el mail que han rebut indicant a quina adreça electrònica volen rebre l’enllaç que se’ls hi enviarà una estona abans de la reunió per tal que puguin accedir al Zoom.
 
-----------
ORDRE DEL DIA

1. Constitució de l’assemblea.
 
2. Nomenament d’interventors de l’acta.
 
3. Lectura de l’acta de l‘assemblea del dia 27 d’abril de 2019.
 
4. Ratificació de càrrecs de la junta directiva.
 
5. Informe del president.
 
6. Aprovació del balanç econòmic del 2019.
 
7. Aprovació del pressupost per l’any 2020.
 
8. Sol·licitud línia de crèdit per afrontar la Covid-19.
 
9. Balanç d’activitats del 2019.
 
10. Projecte d’activitats pel 2020.
 
11. Propostes presentades (presentació per escrit fins el dia 20 de maig a les 20:00 hores).
 
12. Precs i preguntes.
 
Donat l’interès dels punts a tractar en aquesta assemblea l’Escuderia Osona agrairia la vostra assistència.