Comunicat de l'Escuderia Osona sobre els problemes del Ral·li Osona als trams Sant Julià-Espinelves i la Vola
Actualitzat el 22/07/2019 10:53
Una vegada celebrat el 51è Ral·li Osona, l’entitat organitzadora de la cursa, Escuderia Osona, vol posar en coneixement de tots els participants la informació de què es disposa sobre els fets que van motivar que l’itinerari del ral·li rebés una retallada important en el seu quilometratge de velocitat.

1) Tram Sant Julià-Espinelves
 
1a data del ral·li, 29 de juny
Es van sol·licitar amb l’antelació suficient i habitual al Servei Català de Trànsit els tancaments de carretera dels trams per on tenia que circular el 51è Ral·li Osona, amb la particularitat que el tram Sant Julià-Espinelves, de 10,700 km, es pogués córrer entre les fites 3,120 de la BV-5201 i 2,020 de la GV-5441.
 
El divendres dia 28 es va rebre el permís de tancaments de totes les carreteres per part d’aquest organisme amb l’ordre explícita que per la GV-5441 (de la rotonda de la Cantina fins a la cruïlla de les carreteres GI-5441 i GIV-5441, just abans de la C-25 i del poble d’Espinelves) no s’hi disputés cap tram cronometrat. Posteriorment, en el decurs de la tarda d’aquest mateix dia 28 vam rebre una ordre del Departament de Governació indicant la impossibilitat que el ral·li es pogués córrer l’endemà degut a l’episodi de calor i el perill d’incendis que tothom sap.
 
2a data del ral·li, 6 de juliol
Amb l’ajornament del ral·li degut al motiu anterior i després de sol·licitar fer la cursa una setmana més tard, a les 15.35 hores del divendres dia 5 es va rebre un nou permís de tancament de carreteres per part del Servei Català de Trànsit, però aquesta vegada amb la indicació que a causa d’un informe desfavorable de la Diputació de Girona (risc d’esllavissades, tot i que la carretera ha pogut ser utilitzada en tot moment per a qualsevol usuari, ja que ha estat sempre oberta al trànsit) els vehicles de ral·li no podien ni tant sols circular com a recorregut d’enllaç per l’esmentada carretera GV-5441 del Coll del Buc.
 
D’aquesta manera, Escuderia Osona es va veure obligada a retallar encara més el tram, havent-se d’establir les arribades a la fita 6,950 de la BV-5201 (abans de la rotonda de la Fullaca), per tal que els cotxes poguessin circular cap a la Collada del Vilar utilitzant la BV-5251 (únic enllaç possible) i no passar per la citada GV-5441 d’Espinelves. Es pot consultar el permís de Trànsit en aquest enllaç.
 
Tot això va provocar que dels 10,700 km inicials de velocitat previstos a Sant Julià-Espinelves, la prova especial n’acabes tenint només 3,630 km. Aquesta és la cadència exacte dels esdeveniments que l’Escuderia Osona lamenta, tot i haver fet infinitat de gestions per poder arranjar la situació, totes sense èxit.
 
2) Compensació a tots els equips
 
Tot i que aquest problema viscut es irreparable per al 51è Ral·li Osona i els seus participants, però per tal que aquest punt anterior tingui un menor impacte econòmic i d’expectatives esportives en tots els equips, l’Escuderia Osona ha decidit fer un càlcul sobre els quilòmetres de velocitat previstos en el primer itinerari-horari publicat per als participants del Campionat de Catalunya (74,86 km) i els que realment es van poder fer (60,72 km) i retornarà una quantitat econòmica a tots els equips participants, classificats o retirats del Campionat de Catalunya de ral·lis. Aquesta quantitat resultant es comunicarà en breu a cada equip. 
 
3) Tram de la Vola
 
Una vegada disputades sense problemes les dues passades pel tram de la Vola (BV-5224) la organització i, lògicament, els participants van poder comprovar que els temps realitzats no coincidien en cap cas amb els que es comunicaven pel sistema de cronometratge. En tots els trams del Ral·li Osona l’arribada cronometrada la realitza un sistema de cèl·lula fotoelèctrica, doblada manualment per un cronometrador.
 
En cadascuna de les dues passades a la Vola, el cotxe 000 es va aturar a l’arribada del tram verificant que tot fos correcte, però ja en plena cursa els temps que s’anaven donant des de cronometratge no hi havia manera que coincidissin amb els temps reals que prenien els mateixos equips, amb l’agreujant que cada cotxe tenia una diferència de segons diferent, alguna de molt exagerada, la qual cosa volia dir que el problema era aleatori i que afectava de manera diferent a cada equip, tot per circumstàncies que encara a hores d’ara s’intenta esbrinar.
 
Per aquest motiu i veient que en plena cursa no es podria saber quina solució, justa i lògica, s’havia d’aplicar en uns temps que han de ser exactes i verídics, es va optar per la dolorosa decisió d’anular els dos trams ja disputats de la Vola, la qual cosa, tot i ser la solució més factible, ha deixat en el si de l’organització una sensació d’impotència mai viscuda abans.
 
L’Escuderia Osona vol disculpar-se per tots aquests inconvenients, causats d’una manera totalment aliena a la voluntat de l’entitat, que segueix el seu camí de treball per tal que les properes edicions del Ral·li Osona tornin a ser curses on l’esport vagi agafat de la mà amb la bona organització, com correspon al prestigi del nostre ral·li en el context català.
 
Vic, 19 de juliol de 2019
 
51è Ral·li Osona
Comitè Organitzador